Privacy Policy

Privacy Policy

1. Wie zijn wij? 

Onder « wij » moet men verstaan: de verschillende bedrijven ondergebracht onder de handelsnaam Belcco :  

 • Brussels Cleaning company, gevestigd te 1140 Evere, Kareelovenlaan 5 en ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0451.459.774

 

2. Draagwijdte van onze privacy policy

Wij respecteren jouw privacy en hechten belang aan de bescherming van je persoonsgegevens.

Onze privacy policy (hierna « policy » genoemd) beschrijft waarom en hoe wij je gegevens behandelen in het kader van onze activiteiten, bv. wanneer je onze website bezoekt, wanneer je ons contacteert omtrent een dienst en/of een inlichting, wanneer je geïnteresseerd bent in een functie bij ons bedrijf of nog in het kader van een relatie die je onderhoudt met één van onze klanten/partners.

Deze policy is toepasbaar op volgende relaties :

 • Klanten (of contactpersonen) en prospects
 • Leveranciers of partnersvisiteur
 • Bezoekers van onze website
 • Kandidaten in het kader van onze aanwervingsprocedure


Terwijl je onze website bezoekt en/of wanneer je onze diensten solliciteert, verklaar je dat je op de hoogte bent gesteld van deze policy en erken je dat je er uitdrukkelijk mee instemt dat jouw gegevens verzameld en behandeld worden op de manier beschreven in dit document. Deze policy kan in de toekomst eventueel aangepast worden. Elke nieuwe versie zal automatisch upgedate worden op onze website. Wij nodigen je uit om deze dus geregeld te bezoeken.

 

3. Welke gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens die je toebehoren. Deze gegevens kunnen onderverdeeld worden in categoriën, namelijk:

 • privé contactgegevens: naam, voornaam, adres, email, GSM, telefoon
 • professionele contactgegevens: naam, werkgever, functietitel
 • je professionele loopbaan, academische opleiding, kennis, interesses, enz. in geval je voor een job solliciteert
 • je professioneel statuut, indien nodig
 • facturatiegegevens: rekeningnummer, Sodexo nummer
 • technische informatie: IP-adres, locatie, browser
 • details van je bezoek op onze website

 

4. Hoe bekomen wij die?

Wij kunnen je gegevens bekomen via volgende kanalen :

 • Directe interactie : gegevens die direct via de telefoon of in een kantoor aan één van onze medewerkers werden gegeven, via het online formulier op onze website, via email, wanneer je de conventie van terbeschikkingstelling van een huishoudhulp invult, wanneer je een visitekaartje overhandigt of nog via het doorsturen van een CV
 • Site, cookies en marketing : door onze website te bezoeken
 • Via derden : wij ontvangen technische gegevens via een dienstverlener van statistieken zoals Google, gevestigd buiten de EU
 • Publiek beschikbare informatie bijvoorbeeld via Google, LinkedIn, Facebook of andere.

 

5. Waarom gebruiken wij die?

Wij gebruiken deze gegevens voor volgende doeleinden :

 • De informatie die u ons zou vragen door te geven te communiceren
 • Een dienst leveren (voor uzelf en/of onze klanten)
 • Onze diensten promoten inclusief het toesturen van informatie over nieuwe samenwerkingsverbanden of evenementen die voor onze klanten worden georganiseerd
 • Het beheren van de contractuele relatie die ons met onze klanten verenigt, reageren op aanvragen en verzoeken van prospects en/of kandidaten.
 • De attractiviteit van onze site en de kwaliteit van ons aanbod verbeteren.

I. Dienstlevering

Wij verzamelen, behandelen en behouden persoonsgegevens in het kader van dienstleveringen. De inzameling en de behandeling van deze gegevens is inderdaad nodig voor de terbeschikkingstelling van een huishoudhulp alsook om ons toe te laten de kwaliteit van de geleverde dienst te controleren. Dit impliceert ook het behandelen van de nodige gegevens voor de facturatie van de dienst. In dezelfde zin, is ook het inzamelen en het behandelen van persoonsgegevens van kandidaten  noodzakelijk om hen te kunnen contacteren en te ontmoeten en om nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven  en de kandidaturen te kunnen analyseren en beheren.

II. Marketing

Wij kunnen je gegevens voor marketing-doeleinden gebruiken. Als je een actieve klant bent, kunnen wij je newsletters toesturen, uitnodigingen voor evenementen die we organiseren of ook aanbiedingen die we met onze handelspartners hebben overeengekomen. Als je geen actieve klant bent, zullen we je enkel newsletters en uitnodigingen toesturen mits uitdrukkelijke toestemming. Je gegevens worden in ieder geval niet overgedragen aan derde bedrijven voor marketing-doeleinden.

III. Website, cookies en sociale media

Website

Wanneer je onze website gebruikt, bekomen we informatie over jou. Deze informatie wordt uitlsuitend behandeld voor volgende doeleinden (i) dienstleveringen en de vlotte organisatie hiervan (ii) het beheren van aanvragen, kandidaturen en klachten die eventueel via onze website werden ontvangen (iii) statistieken inzamelen over het gebruik van onze website en (iv) de performance en de design van onze site verbeteren.  

Cookies

Aan de hand van cookies bekomen wij bekomen ook informatie over de manier waarop u onze site gebruikt. Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een Website in de browser van je toestel geplaatst wordt wanneer je die website raadpleegt Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw toestel bevindt. Cookies worden op uw toestel gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies vergemakkelijken en versnellen over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen ze de bezoeker om tussen de verschillende onderdelen van de website te navigeren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke voorkeuren en behoeften.

Akkoord voor het gebruik van cookies

De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat mogen plaatsen alleen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze site. Voor alle andere types van cookies hebben we uw toestemming nodig.

Door gebruik te blijven maken van onze Website of door op "Aanvaarden" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud.

We gebruiken de volgende cookies :

 • Noodzakelijke cookies
 • Analytische cookies
  • Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketing  Cookies
  • Deze cookies volgen het navigatiegedrag van een websitebezoeker en maken een gebruikersprofiel aan. Dit profiel wordt vervolgens gebruikt om uw surfervaring persoonlijker te maken, bijvoorbeeld door advertenties, aanbiedingen, enz. weer te geven die zijn toegesneden op uw interesses en voorkeuren.
    
Type Cookie
Naam
Aanbieder
Doel
 Vervaldatum
Noodzakelijke  PHPSESSID Belcco.be Behoudt de configuratie van de parameters van de bezoekers doorheen de pagina-aanvragen.
 
 1 jaar
  lang_cookie Belcco.be Onthoudt de taalkeuze van de bezoeker om hem meteen naar de juiste taal te richten bij elk van zijn bezoeken.
 
 1 jaar
  hasConsent

Belcco.be

Onthoudt dat de gebruiker het gebruik van cookies heeft geaccepteerd of geweigerd.    
 
13 maanden
Analytische _ga Google Analytics Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
 
 2 jaar
  _gat Google Analytics Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
 
 10 min
  _gid Google Analytics/
Performance 
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruik
 
 24 u
Marketing Ads/ga-audiences Google.com Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar andere websites kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.
 
 sessie
  Collect Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
 
 sessie
  DStrack Belcco.be Aangemaakt wanneer een bezoeker uit een Google Ads advertentie komt. Hiermee kunnnen wij vaststellen of een conversie gekoppeld is aan Google Ads of niet. 30 dagen

 

Het beheer van de cookies

Je kan je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kan je dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Je kan daarnaast aangeven of je al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen.

Volgende linken geven je meer informatie over de manier waarop je je cookies kan instellen in de meest gebruikte browsers.

U kan te allen tijde de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer/smartphone verwijderen

 

6. Fundering

Wij behandelen je persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden :

 • een contract uitvoeren
 • optreden conform onze wettelijke verplichtigen
 • rechtmatig belang
 • in bepaalde situaties zullen wij je gegevens enkel en alleen gebruiken indien we op voorhand je duidelijke en uitdrukkelijke instemming hebben gekregen (bv. voor de marketing als je geen klant bent)

 

7. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

De bewaartijd van je gegevens hangt af van de categorie waartoe ze behoren. Deze bewaartijden worden vastgelegd in functie van de wetten en verordeningen van toepassing op het beschermen van de gegevens alsook in functie van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden behandeld. Wat de bewaartijden van je gegevens betreft, worden normaliter volgende principes toegepast:

 • Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig in functie van het te bereiken doel
 • 5 jaar voor de gegevens bekomen via onze website
 • 10 jaar na de afsluiting van een bouwproject/samenwerkingsverband
 • 3 jaar na de mededeling van een offerte voor de gegevens die rechtstreeks door de klant worden doorgegeven indien er geen opvolging is gegeven aan deze offerte. 
 • 2 jaar vanaf het doorsturen van de gegevens wat de gegevens van kandidaten betreft
 • 12 maanden voor gegevens verzameld via de geolokalisatie van bedrijfsvoertuigen

De effectieve bewaartijd van persoonsgegevens zal enkel de hierboven aangehaalde bewaartijden mogen overschrijden indien de wet ons een langere bewaartijd oplegt.

 

8. Wie heeft toegang tot de door ons ingezamelde gegevens?

De toegang tot je gegevens hangt af van de categorie waartoe ze toebehoren : Onze bedienden hebben toegang tot de contactgegevens die je ons hebt gegeven. Onze huishoudhulpen hebben toegang tot je gegevens enkel indien het voorzien is dat ze bij u thuis een dienst moeten leveren. Onze marketing service heeft toegang tot de gegevens ingezameld via de cookies.

Derde partijen hebben toegang tot bepaalde gegevens enkel indien deze geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van een contract. Dit betreft bijvoorbeeld advocaten, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen en banken. In dit geval zullen enkel de strikt noodzakelijke gegevens voor het te bereiken doel doorgegeven worden. 

Het bedrijf dat belast is met het ontwerp en het onderhoud van onze website mag toegang hebben tot persoonsgegevens enkel in uitzonderlijke gevallen en indien dit nodig is voor het technisch beheer van onze website. 

Deze gegevens zullen nooit verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen buiten de in deze privacy policy voorziene gevallen.

 

9. Welke rechten kunt u uitoefenen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen?

Je kan het volgende aanvragen :

 • een overzicht van de gegevens die wij over jou bewaren;
 • correctie van inaccurate gegevens en/of verwijderen van gegevens die niet meer relevant zijn ;
 • beperking van de verwerking van persoonsgegevens of verzet tegen de verwerking van deze gegevens (zolang dit het uitvoeren van een eventueel contract  niet in de weg staat);

 

10. Contacteer ons

Om deze rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via het adres XXX@XXX.be  Hierbij dien je een kopie van de voorkant van je identiteitskaart te voegen.

Indien wij je niet voldoende kunnen helpen, kan je steeds de Belgische Databeschermingsautoriteit contacteren en een klacht indienen door op dit formulier te klikken.

Ik wens gecontacteerd te worden