Preventieve en na besmetting ontsmetting via vernevelingstechniek

Door middel van manuele ontsmetting van uw contactpunten met een niet giftig desinfectiemiddel

Coronavirus ontsmettingsbedrijf (COVID-19)

Covid 19 ontsmetting
 

Via de vernevelingstechniek met een door de ziekenhuisomgeving goedgekeurd en biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel.

Door middel van manuele ontsmetting van uw contactpunten met een niet giftig ontsmettingsmiddel.

 

Werkruimtes preventieve ontsmetting - Hoe gaan we te werk?
 

1. Verneveling

Het gebruikte ontsmettingsmiddel is biologisch afbreekbaar en niet giftig voor de mens en zijn omgeving

 • Eerst en vooral is het nodig om de vervuilde oppervlakten te reinigen, persoonlijke bezittingen te verwijderen (kleding, voedsel, losse bladeren op de bureaus, ...).
 • Ons desinfectiemiddel bevat geen oplosmiddelen of stoffen die afkomstig zijn van quaternaire ammonium: waterstofperoxide (oxidatiemiddel) en Ag ( die inwerkt op biofilm). Er is dus geen gevaar voor uw computerapparatuur...
 • Om efficiënt te werken, moet de te behandelen zone opgedeeld worden in rechthoeken (vb: bureaus).
 • Verneveling vertrekkend van de verste hoeken (links/rechts) richting uitgang.

 

2. Behandeling
 

 • Schoonmaak met water + zeep door de werknemer van de te behadelen oppervlaktes die in contact zullen komen met handen, etenswaren, …
 • Het is niet nodig om brandalarmen uit te schakelen. Het is aanbevolen om de ventilatie te onderhouden, bij voorkeur met alle buitenlucht.
   

Frequentie - Wanneer en hoe vaak ontsmetten?

2 à 5 keer per week. Dagelijks in het geval van:

 • openbaar vervoer
 • vestiaires
 • sanitaire voorzieningen

 

 

Ontsmetting na besmetting
 

1 Schoonmaak van de te behandelen zones
 

Door middel van manuele ontsmetting van uw contactpunten met een biologisch afbreekbaar en niet giftig product voor de mens en zijn omgeving.

Vervuilde oppervlaktes moeten vóór elke behandeling gereinigd worden met een reinigings-/desinfectiemiddel door een conventioneel reinigingsteam.

 

2. Behandeling

 • Deuren en ramen van de te behandelen ruimtes sluiten, luchtventilatie uitschakelen.
 • Alle oppervlaktes die mogelijk regelmatig door verschillende personen aangeraakt worden (personeel, klanten of patiënten) moeten behandeld worden door middel van het vernevelen van een virucide (grote oppervlaktes) of door het rechtstreeks aanbrengen van de virucide met een absorberend papier (kleine oppervlaktes, vb: schakelaars, deurklinken, …)
 • De vloeren moeten worden behandeld met een ontsmettend virucide.

 

Frequentie voor ontsmetting na besmetting? 

Geval per geval, zoals aanbevolen door de gezondheidsautoriteiten (dagelijks in het geval van supermarkten).

Ik wens gecontacteerd te worden over ontsmetting